top of page

Jóga nejsou "pouze" ásany.

Ásany neboli jógové pozice, které činíme fyzicky tělem jsou i prožitkem niterným, pokud se napojíme sami na sebe.

Ásany jsou třetím stupněm osmidílné Pataňdžaliho jógové stezky.

Pokud sloučíme provádění ásan také se čtvrtým stupněm- Pránájámou (dechové techniky pro řízení energie) a pátým stupněm Pratjáhárou (stažení smyslů a nelpění na objektech smyslů), můžeme tak postupně dozrát k meditaci, která v nejlepším případě může vyústit do osmého stupně Samádhi.

Samádhi - osvícení, rozvoj nejvyššího poznání (vidět bez přemýšlení). Budu šťastná ve svém životě, pokud zažiji alespoň záblesky tohoto nejvyššího poznání. Velmi se mi líbí pojednání Franitška Drtikola o jeho Samádhi. Zkuste si poslechnout tu nádheru:

  • Poznání, konání, láska.

  • Harmonie těla, duše i ducha

  • Schopnost vidět jednotu v mnohosti

  • Bůh je stav naprostého nic, které žije vše, které spočívá samo v sobě, které sama sebe v sobě poznává...Ale zpět k ásanové praxi. Je nezbytně nutné, abychom všechny uvedené stupně dokázali správně provádět. Jak píše Gregor Maehle ve své knize Aštanga - Vinjása Jóga: "Zrak odpoutávejte zaměřením očí na předepsané body (dršti). Zvuk odpoutejte soustředěním na zvuk vlastního dýchání. Hmatový a kinestetických smysl odpoutejte zaměřením pozornosti k propriocepci - intuitivnímu uvědomování správné polohy jednotlivých částí těla. Čichový smysl odpoutejte pomocí múla bhandy a chuťový smysl pomocí uddijána bandhy."


Pokud dokážeme svou mysl zkoncentrovat, dosáhneme šestého stupně - Dhárana - koncentrace. A když všechny tyto prvky budou probíhat spontánně při naší ásanové praxi, promění se plynule v meditaci. Jógu kterou budeme s pokorou a s nadšením praktikovat se promění v posvátný tanec, který nás obohatí nejen po tělesné stránce, ale především v subtilní rovině bytí.


Namasté ॐ


68 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Onko jóga

Comments


bottom of page