top of page

Utthita trikónásana

utthita – natažený, tri – tři, kóna - úhel

česky: Pozice trojúhelníku


Vždy mě intuitivně fascinovalo číslo tři. Postupem času jsem došla k hlubšímu poznání symboliky tohoto čísla. Už Pythagoras ve své matematické filozofii definoval číslo tři jako symbol harmonie, poznání, blaženosti, pravdy a krásy. Nebo také překonáním rozdělenosti, rozpornosti a princip lásky. Liché číslo tři je nedělitelné a tudíž vnitřně kompaktní.

Trojjedinnost vidíme v křesťanství - Otec, Syn a Duch svatý. Třemi nejčastěji uctívanými božstvy či podobami nejvyšší bytosti v Indii jsou Šiva, který reprezentuje čiré vědomí v nás, Višnu představující skutečné já a déví Šakti, matka bohyně, která symbolizuje celý stvořený vesmír (prakrti), náš dech či životní sílu (prána) a vzestupný proud energie ve středovém páteřním kanálu.


V Indii a józe jsou definovány tři hlavní energetické nádí (kanály) - ida, pingala, sušumná, kdy ida představuje měsíční, chladnou, ženskou kvalitu, oproti tomu pingala představuje sluneční, mužskou kvalitu. Sušumná prochází páteří, resp. míchou.


Tři těla, tak chápe a popisuje tantrická jóga lidskou anatomii a fyziologii. Prvním je hrubohmotné tělo (annamajakóša) z masa, svalů a kostí, které je vyživováno potravou. Druhým tělem je pak tělo jemnohmotné (pránamajakóša) neboli energetický obal, jež spojuje fyzické tělo s ostatními kóšami a je tvořeno pránou, jež je životní silou, která prostupuje celý organismus. Třetím tělem je pak tělo kauzální neboli příčinné (ánandamajakóša). Je to vědomí, které tu stále je, vždycky tu bylo a vždy bude.

Nezapomenu na své vnitřní zjevení, s nímž jsem se dosud nikomu nesvěřil, vím kde jsem stál při zrodu svého sebevědomí, dodnes si pamatuji místo i čas. Jednoho dopoledne jsem, jako velmi malé dítě, stál pod domovními dveřmi a díval jsem se vlevo na poskládané dřevo, když náhle, jako blesk z nebe, přede mne sjel paprsek niterné tváře, já jsem Já, a zářící zůstal stát: v tu chvíli jsem poprvé a navěky uviděl své Já.“

Jan Pavel, Wahrheit aus Jean Pauls Leben, 1828


Tři vlastnosti mysli neboli tři guny nalezneme v indické bibli Bhagavadgítě ve 14. zpěvu v pojednání o tamas, radžas a sattvě. Sattva je čistota, dobrota, harmonie, světlo a moudrost. Radžas je vášeň, činnost a pohyb. Tamas je lenost, temnota a nevědomost.


V ájurvédě, indickém lékařství, rozlišujeme tři konstituční typy - dóši, kterými jsou váta (vzduch a éter), pitta (oheň a voda) a kapha (země a voda).


Vnímáme tři prostorové roviny délka, šířka, hloubka. Tři časové dimenze: minulost, přítomnost a minulost.


Popis: Trojúhelník je pozicí ve stoji, která zároveň posiluje a uzemňuje. Dochází při něm k rotaci páteře a hrudního koše, který musí odolávat gravitaci a naší přirozené tendenci zakulacovat záda. Postavení: zadní kyčel stočíme dovnitř – špičku chodidla nasměrujeme dovnitř. Přední kyčel je vytočená ven – prsty přední nohy směřují

k hornímu okraji podložky. Páteř otočíme tak, že lopatky budou vertikálně nad sebou. Držte levý bok zdvižený nad pravým a pravé tříslo vysouvejte ven. Spodní strana trupu se vytahuje dopředu a do délky, aby se pravý bok protahoval podobně jako levý. Setrvejte v trikónásaně po dobu pěti dechových cyklů.

Varianty: Při úklonu můžeme ruku, která míří nahoru vést dále, až je rovnoběžně se zemí. Nadloktí se dotýká spánku. S výdechem neděláme úklon, ale jdeme do předklonu a pravou rukou uchopíme levý kotník. Obdobně provedeme i na druhou stranu.

Benefity: Výrazné protažení boční strany zad, tedy rozvoj flexibility páteře a celého trupu. Při pravidelném praktikování této ásany dochází k úbytku tuků v oblasti břicha a boků. Aktivace kyčelních kloubů, stimulace nervového systému. Posílení pánevních svalů, aktivace pohlavních orgánů. Zlepšení trávení. Zmírnění zácpy (aktivace peristaltiky). Ásana rozvíjí radost, uvolnění a zmírňuje deprese. Zvýšení krevního zásobení v oblasti páteře, posílení dolních končetin.


Kontraindikace: Lidé trpící výhřezem ploténky. Zvýšená opatrnost v těhotenství.


Namasté ॐ
124 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mudry a bandhy

Comments


bottom of page