top of page
Vítejte 

Ze srdce  chci vyjádřit své hluboké poděkování všem mým učitelům. Těm, které mohu osobně znát a těm, se kterými jsem se osobně již nemohla setkat.

Děkuji Ing. Ladě Rokosové, Ing. Míle Sávitrí Mrnuštíkové, Mgr. Ing. Lubomíru Ondračkovi, Ph.D., Lucii Königové, Radomíře Švehlové, Vašku Krejčíkovi, Mgr. Romaně Klášterecké, Ph.D., JUDr. Eduardovi Tomášovi, PhDr. Miládce Bartoňové, PhMr. Rudolfu Skarnitzlovi

a mnoha a mnoha dalším.

V neposlední řadě patří mé veliké poděkování celé mé rodině.

About Us

Jóga pozornosti

Eva Liptajová

V dávných časech představovala fyzická praxe jógy ovládání těla, aby bylo připraveno k meditaci. V dnešní době praxe ásan představuje stovky pozic coby meditaci založenou na fyzickém těle, určenou k tomu, abychom lépe pochopili, kdo jsme a jak komunikujeme s okolím. Praxe ásan probouzí, ustaluje, posiluje, zjemňuje a otevírá tělo. Na tom nic nemění, že jóga pro člověka může být a ve své podstatě je něčím komplexnějším. Pataňdžali, který sestavil jednoho z nejstarších a nejdůležitějších děl zabývající se jógou Pátaňdžali Jógašástra Sánkja Pravačana (v překladu Pataňdžaliho učebnice jógy), vymezuje jógu prostřednictvím  dosažení určitého stavu mysli. Tato skutečnost dává tušit, že ono cvičení, které vidíme v prostorách, kde se praktikuje jóga, je vlastně prostředkem k dosažení určitého vnitřního stavu.

Zahrneme-li bdělou pozornost do své praxe, stane se všechno naše ohýbání, protahování a kroucení, kterému říkáme jóga, mocným nástrojem k jasnějšímu vidění mysli a hlubšímu otevření srdce. Pak může do hry vstoupit kouzlo. Když se staneme svědky své síly i slabosti bez předsudků a soudů, můžeme proměnit vztah k sobě samým v milující přijetí a probudit dobro, které je nám přirozeně vlastní. Tyto aspekty - fyzická praxe, zkoumání sebe sama  a odevzdání se tomu, čemu v józe říkáme „bytí bez úsilí“ - činí z jógy velký poklad.

Jóga nám nabízí velmi dokonalý (a stovkami let prověřený) způsob, jak harmonizovat celý systém, jak prostřednictvím jedné složky ovlivňovat i ty zbývající. A i když začneme tím obvyklým způsobem, kdy je pro člověka jóga zpočátku „jen“ cvičením, po čase - budeme-li dostatečně pozorní - zjistíme, že má toto cvičení účinky i na ostatní úrovně. Další trpělivá praxe pak ukáže člověku možnost využít oné obousměrnosti působení a naučit se využívat své mysli a jejího stavu jako mocného způsobu, jak ovlivňovat tělo a celý svůj život a jeho běh. Teprve v tom momentu začneme chápat, co vlastně jóga je, a proč ji Pataňdžali definoval ve svém díle Jógašástra právě prostřednictvím mysli.

 Bdělá pozornost je samou podstatou jógy. Bez pozornosti není jógy.

O mně

20210405_175531_edited_edited.jpg
Bc. Eva Liptajová

Při józe zažívám silný pocit sebeuvědomování právě díky propojení těla, dechu a mysli. Touha po bdělém a smysluplném životě a prožitku propojení s něčím větším, než je mé omezené já, se stalo silnou motivací k celoživotnímu praktikování. Jóga je velký poklad.

Vycházím z královské Rádžajógy, Pataňdžaliho osmidílné stezky více viz zde na mém blogu.

Jóga zaměřená především na své vlastní praxi mě provází životem již 17 let.

Absolvovala jsem tří leté studium jógové terapie a jógové filozofie při při Univerzitě Karlově a České akademii jógy z.s., které bylo zaměřeno na terapeutický přístup. Díky této jógové škole jsem nabyla znalosti z anatomie, fyziologie, kineziologie, neurologie, ájurvédy, jógové filozofie a mnoho dalšího. Dále jsem absolvovala akreditovaný kurz MŠMT, RYT200 Vaška Krejčíka. Prošla jsem studiem integrální jógy, hathajógy, jin jógy, jógy pro zdravá záda, jógy pro děti, jógy pro těhotné, jógy pro seniory, jógovou terapií proti strachu, napětí a stresu. Studium, ale nikdy nekončí, jsem zastánce toho, že neustálé vzdělávání jak na fyzické, tak práce na subtilní úrovni a každodenní vlastní praxe je to, co člověka posouvá dál.

Bude mi velikou ctí a s nesmírnou radostí a pokorou Vám předám blahodárné účinky jógy pro Vaše tělo, mysl, ducha a duši na mých lekcích jógy. 

Přijďte na lekci, můžete mít a nemusíte, po celou dobu zavřené oči, srozumitelně Vás provedu lekcí a v závěrečné relaxaci Vám předám poselství jógasúter. Ze srdce si přeji, aby ve Vás mé lekce, dynamické či jemné, vyvolaly blahodárný klid pro Vaši mysl a zdraví Vašemu tělu.

Jóga = Jednota.

Když cvičíte jógu, pak ten nejlepší učitel, jakého kdy budete mít, je živý a pěkně ve Vás uvnitř. V každém nádechu a výdechu, v každé pozici a ve všech pohybech a přechodech mezi nimi nám vnitřní učitel nabízí vedení. Neexistuje univerzálně správná metoda či technika, žádný soubor pravidel a žádná absolutní autorita není nad tím, co se dostane k praktikujícímu skrze jeho srdce a duši, když v nich jednoduše spočívá, poslouchá dovnitř a otevírá se možnostem úžasných kvalit bytí plně, vědomě naživu. Je to osobní praxe, i když k ní někdo přistupuje kvůli trvalejšímu pocitu sociálního propojení a spirituálního bytí, které v ní nachází.

A přesto má významnou hodnotu a smysl mít učitele. Skrze konzistentní a zjemňující praxi si studenti vypracují jemnocit, vnímání, které jim pomáhá udělat ásany pochopitelnější, přístupnější a udržitelnější směrem zevnitř ven, a také se učí postupně jasněji cítit svou cestu k sestavám, které fungují.

Cílem jógy by nemělo být zvládnutí těch fyzicky nejnáročnějších pozic (ásan), cíl jógy je za hranicí pozic, je to Váš růst,

sebe-transformace.

Co se myslí onou transformací?  Může to znamenat zvýšit naši schopnost prohloubit sebeuvědomění, posílit naši intuici, zlepšit naše vztahy, napojit se na naši vnitřní moudrost, najít náš životní účel a rozšířit naše vědomí. Jóga nám umožňuje převzít odpovědnost za naše vlastní uzdravení a štěstí v každodenním životě. Je to přeměna našeho těla, mysli, bolestivé energie, myšlenky a emoce do  harmoničtějších úrovní. S absolutní jasností a praktickými poznatky může každý člověk proměnit své vnitřní nepokoje v mír bez ohledu na to, co se v životě děje. Žít v bdělé pozornosti.

Ráda bych se s Vámi podělila o moudrosti života Svámího Šivanandy, které ke mně promlouvají a které mohou inspirovat také Vás:

1. Dostanete tělo

At´ je milujete nebo nenávidíte, bude vaše po celou dobu.

2. Budete dostávat lekce

Jste ve stálé neformální škole zvané život. Každý den budete mít v této škole příležitost učit se. Lekce můžete mít rádi nebo si můžete myslet, že jsou nepodstatné, nebo hloupé.

3. Nemůžete chybovat, můžete se jen učit

Růst je proces zkoušek a omylů. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.

4. Lekce se opakují, dokud se nepoučíte

Každá lekce vám bude předkládána v různých formách, dokud se ji nenaučíte. Když ji zvládnete, můžete přejít k další lekci.

5. Učení nikdy nekončí

Každá část života obsahuje lekce. Dokud jste naživu, máte se co učit.

6. Tam není lépe než tady

Když „tam“ se stane „zde“, objeví se prostě jiné „tam“, které bude zase vypadat lepší než „zde“.

7. Ostatní lidé jsou pouze zrcadly nás samých

Na jiné osobě nemůžete milovat nebo nenávidět nic než to, co milujete nebo nenávidíte v sobě.

8. Jen na vás záleží, co uděláte ze svého života

Máte v sobě všechny zdroje a nástroje, které potřebujete. Co s nimi dokážete, záleží jen na vás.

9. Odpovědi máte v sobě

Všechny odpovědi na otázky, které klade život, jsou ve vás. Stačí se jen dívat, naslouchat a důvěřovat.

Cokoliv máte na srdci, napište prosím nebo zavolejte 

Děkuji  ǀ  Namasé ॐ 

J  ó  g  a       p  o  z  o  r  n  o  s  t  i

Bc. Eva Liptajová

Dlouhá 50, 77900 Olomouc

Tel: +420 777 599 963

Email: eva.liptajova@gmail.com

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon
bottom of page