top of page

Miluji 

Básně a Relaxace

A proto Vás zde ze srdce vítám. Na místě, kde Vám budu recitovat poklady vyvěrající ze srdcí a duší, mužů a žen, kteří dokázali své poklady formulovat do překrásných básní.

Také jsem připravila vedené relaxace, které na tomto místě budou postupně přibývat. 

Užijte si všeho zdarma.

Překrásná báseň o Lásce se zbírky Chalíla Džibrána "Prorok".

Chalíl Džibrán (1883-1931), světově proslulý libanonsko-americký básník, malíř sochař a filosof. 

Prorok, filosofická báseň v próze týkající se základních témat lidského života a smrti, je Džibránovo vrcholné dílo.

Délka básně: 04:47

Překrásná báseň o Lásce se zbírky Chalíla Džibrána "Prorok".

Chalíl Džibrán (1883-1931), světově proslulý libanonsko-americký básník, malíř sochař a filosof. 

Prorok, filosofická báseň v próze týkající se základních témat lidského života a smrti, je Džibránovo vrcholné dílo.

Délka básně: 02:18

Překrásná báseň o Lásce se zbírky Chalíla Džibrána "Prorok".

Chalíl Džibrán (1883-1931), světově proslulý libanonsko-americký básník, malíř sochař a filosof. 

Prorok, filosofická báseň v próze týkající se základních témat lidského života a smrti, je Džibránovo vrcholné dílo.

Délka básně: 02:51

S hlubokou pokorou jsem z angličtiny přeložila slova budhistického mnicha Thich Nhata Hanha

Konec utrpení

Dovolím si zde ještě citovat několik jeho slov z knihy:

"Bez bahna lotos nevykvete"

ZVEME ZVON

Když zveme zvon, aby zazněl, znamená to, že zveme štěstí, aby vstoupilo   do našeho těla a usadilo se tam. Vždy když slyšíme zvuk zvonu, máme příležitost praktikovat plné uvědomování dechu, zklidnit tělo a všimnout    si štěstí. Můžeme pozvat všechny buňky v těle, aby se připojily, spolu s námi naslouchaly zvonu a dovolily jeho zvuku, aby nás prostoupil. Když hluboce nasloucháme, víme, že naši předkové jsou přítomni v každé buňce našeho těla. Nasloucháme tak, aby všichni naši předkové v témže okamžiku naslouchali s námi. Jakmile v sobě během naslouchání probudíme klid         a radost, v témže okamžiku všichni naši předkové vnímají klid a radost spolu s námi. Můžeme pozvat úplně všechny předky, aby se k nám připojili a naslouchali zvonu.

Představte si, že se procházíte krásným zimním odpolednem, zasněženou krajinou, která je tichá a klidná. Slunce je nízko. Zlaté, a tak hřejivé, cítíte, že jeho paprsky dopadají na Vaši tvář.

Dojdete na místo. Které je tak klidné, tiché a přívětivé, že cítíte pozvání, abyste si tam odpočinuli.

Může to být místo, které je vám důvěrně známé, které existuje jen ve vaší představivosti, je to místo, kde cítíte hluboký klid...

Délka relaxace: 20:00

bottom of page