top of page
Cotton Flowers
dekorativní Shape
Klid, vyrovnanost a harmonie

  Osmidílná stezka Pataňdžaliho se rovněž nazývá „rádžajóga“ neboli královská jóga. Jejím cílem je, aby se člověk stal králem, tedy pánem své vlastní existence, svého těla, mysli, smyslů, myšlenek a emocí. Pak bude jeho podstata, jeho skutečné já, tvořit jakési těžiště celé osobnosti, které je sjednocujícím momentem všech prvků, aspektů a sklonů osobnosti. Jinými slovy, naše já, tento skutečný střed osobnosti, pak vytváří z člověka osobnost celistvou, konzistentní a harmonickou. Použijeme-li prastarých termínů, naše těla či obaly (tzv. „kóše“) jsou v naprosté harmonii. To způsobuje, že celá osobnost je ve stavu harmonie fyzické, psychické i sociální (harmonie se světem kolem nás, schopnost vyrovnat se s tím, co přichází a přijímat to pozitivně). Cíle je dosaženo.

Celý jógový proces probouzí, pohybuje, vyvažuje a integruje jemnohmotnou energii. Tato integrace vzniká z pocitu zdánlivé dezintegrce neboli oddělení těla, mysli a dechu.

 

Základním pramenem celistvosti je prána, která vstupuje dovnitř těla a pohybuje se prostřednictvím dechu. Používání dechu, jako výchozího bodu a prostředku koncentrace při cvičení jógy, vyžaduje vytvoření prostoru na začátku každé jógové lekce, kam pránájámu zahrnuji.

bottom of page