top of page

Jóga nidrá

Jóga nidrá doslova znamená jógový spánek. Je to nevýslovný stav rezonance, kdy se celý organizmus, všechny svaly, nervy i veškerá psychika nacházejí ve stavu hlubokého uvědomění, zatímco vědomí si uchovává bdělost. Tato bdělost je však klidná a tichá a postupně vede k setkání a smíření se sebou samými. Praktikování různých postupů Jóga nidry dovoluje vědomí, aby dosáhlo stavu úplnosti.

 

Existuje mnoho forem Jóga nidry, které se většinou liší od učitele k učiteli. Přesto se Jóga nidrá vyznačuje určitým schématem, kostrou, která je formám Jóga nidrá společná. Je tvořena úvodním relaxačním schématem, jehož cílem je dosažení určité úrovně fyzické relaxace. Po dosažení relaxovaného stavu nastává setrvání v něm, které by mělo přinést i relaxaci psychické stránky osobnosti. Zde v tomto stavu se vkládá SANKALPA (předsevzení, přání, pozitivní tvrzení), jako nástroj vědomého působení na psychiku, dále následují další pratjáhárické techniky. Nakonec následuje zopakování sankalpy a postupný návrat z relaxovaného stavu.

 

Stav, kterého praktikováním jóga nidry můžeme dosáhnout, by se mohl nazvat stavem rotace vědomí. Rotace vědomí tvoří jednu ze základních metod pratjáháry (pátý stupeň Pataňdžaliho osmidílné stezky). Postupně tak jóga nidrá může vyústit až do stavu, o kterém hovoříme jako o vědomí samotného vědomí. Je to stav, kdy se pozornost obrací sama k sobě. Kdy pozorujeme pozornost pozorností samou. Zjišťujeme, že touto pozorností je pouze zdánlivě naše mysl, ve skutečnosti je to něco tichého a neměnného za myslí.

 

S pokorou Vás srdečně provedu lekcí jóga nidry.

Zavřete oči, uvolněte se a nechte se vést...

bottom of page