top of page
dekorativní Shape
Obchodní podmínky

Velice si vážím Vaší důvěry a proto abychom vzájemně pečovali o korektní vzájemné vztahy vydávám tyto obchodní podmínky. Je pro mě velice důležité, abyste se cítili dobře a věděli, vše je řízeno v souladu s platnými právními předpisy. 


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky, na základě, kterých Jógové studio Jóga Pozornosti, provozovatelka studia Bc. Eva Liptajová, Dlouhá 50, 77900 Olomouc, IČ: 70590290,  (dále jen studio), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Zákazník“) služby v oblasti cvičení jógy, vzdělávacích akcí, víkendových akcí, a s tím souvisejících činností (dále jen „Služba“). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou stran, na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a Studiem Jóga Pozornosti.

1.2 „Smlouva“ je mezi Zákazníkem a Studiem uzavřena v momentě registrace v rezervačním systému. Tato smlouva se řídí těmito podmínkami a Provozním řádemProvozní řád je souhrn pravidel chování v rámci prostor studia, k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků. 

1.3 „Registrace“ je úkon, při kterém si Zákazník zarezervuje vybranou Službu v rezervačním systému.

1.4 „Rezervačním systémem“ se rozumí Kalendář akcí na webových stránkách (dále jen web studia).
1.5 „Můj účet“ je individuální účet Zákazníka evidovaný v Rezervačním systému na základě provedené jednorázové Vstupní registrace.
1.6 „Vstupní registrace“ je úkonem, kterým se Zákazník jednorázově přihlásí do rezervačního systému. Během Vstupní registrace jsou zaznamenávány následující informace: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a adresa pobytu uživatele. Vstupní registrací Zákazník souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů ve smyslu ochrany GDPR dle článku VIII. Více o ochraně osobních údajů zde.
1.7„Ceníkem“ se rozumí přehled cen dostupný na webu studia zde.
1.8 Zákazník svou Vstupní registrací nebo Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem.


II. SLUŽBY

2.1 „Službou“ se myslí obecné pojmenování otevřená lekce jógy, kurz jógy, workshop, seminář, přednáška, víkendový kurz, tuzemský či zahraniční víkend, vystavení Dárkového poukazu či provozního voucheru, a další vzdělávací akce. 

2.2 „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem v prostoru studia, v souladu s rozvrhem zveřejněným na webu studia. Lekce je zaměřena na širokou veřejnost Při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.

2.3 „Kurz jógy” je ucelený soubor několika tematických lekcí vedený interním lektorem, po delší časový úsek, zpravidla 1 hodina výuky týdně po dobu 3 měsíců. Kurzy jógy jsou v průběhu roku pravidelně vypisovány k registraci na webu studia. Lekce jsou tematicky zaměřeny, určeny pro úzký okruh klientů a jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let! Výjimku činí Kurzy dětské jógy. Při výběru kurzu musí zákazník zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti kurzu.

2.4 „Tuzemský víkend či zahraniční jógový pobyt“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 3–10 dnů, mimo prostory studia, přičemž zákazníkovi je ze strany studia zajištěno ubytování. 

2.5 „Dárkový poukaz“ lze vystavit v hodnotě uvedené v ceníku zde. Splatnost dárkového poukazu je 3 měsíce. Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu. Dárkový poukaz je třeba předložit při jeho uplatnění jako úhradu za vybrané služby. Vybranou službu je třeba uhradit nejpozději do 10 dní od registrace. Pokud zákazník hradí službu poukazem, je třeba s ním fyzicky zaplatit na recepci studia. III. VSTUPNÍ REGISTRACE, REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Provedením Vstupní registrace nebo Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

3.2 Vstupní Registraci je možné provést pouze elektronicky na webu studia. Registraci na jakoukoli službu studia je možné provést pouze elektronicky na webu studia v "lekce" nebo také v sekci  "rezervace". Provedením Vstupní registrace nebo Registrace dochází k uzavření Smlouvy mezi studiem a Zákazníkem v elektronické formě.

3.3 Vstupní registrace či Registrace Zákazníka je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Při tomto úkonu musí Zákazník potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a současně tím stvrzuje i Provozní řád.

3.4 Vstupem do prostor studia, zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas. Tím dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.IV. MŮJ ÚČET, KREDITNÍ SYSTÉM A JEHO ČERPÁNÍ

4.1 Provedením Vstupní registrace je Zákazníkovi vytvořen Uživatelský účet. Na tomto účtu má zákazník přístup ke svým osobním údajům, k přehledu svých rezervací.

4.2 Na tomto účtu spravuje zákazník svůj kredit, kterým hradí lekce. 
4.3 Platby Zákazník provádí prostřednictvím platební karty přes platební bránu PayPal. 

4.4 Veškeré platby lze provádět také hotovostně ve studiu.V. PLATBY, STORNO PODMÍNKY A CENÍK

5.1 Ceník je dostupný na webu studia zde. Studio si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení.

5.2 Otevřené lekce, rezervované přes Registrační systém, se Zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději do začátku lekce nebo platbou na místě. Lekci lze hradit také hotovostně před lekcí.

5.3 Storno otevřených lekcí musí Klient sdělit s dostatečným předstihem. Na otevřenou lekci má Klient možnost se registrovat dostatečně předem, avšak je povinen včas se odhlásit, aby bylo možno jeho registraci zrušit a přidat náhradníka. Klient své lekce ruší na webu studia v sekci Moje rezervace. Otevřenou lekci může Klient zrušit nejpozději 4 hodiny před jejím zahájením. Odhlášení méně než 4 hodiny před zahájením lekce systém neumožní, přičemž stržený kredit nelze vrátit zpět na kreditní účet klienta. Na rezervované místo však může Zákazník vyslat svého náhradníka.

5.4 Online lekce, rezervované přes Registrační systém, se Zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději 15 min do začátku lekce. Lekci lze hradit výhradně prostřednictvím kreditního systému v Můj účet.

5.5 Kurzy, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Kurzů. Platba musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů od registrace. Kurz lze hradit hotovostně na recepci studia nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který Zákazník obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Kurzu automaticky smazána.

5.6 Storno kurzů není možné. Klient však může nabídnout své místo druhé osobě, popř. může po dohodě s vedením studia přestoupit do jiného kurzu, je-li zde volné místo k registraci.

5.7 Služby jako Workshopy, Semináře, Přednášky a podobné vzdělávací akce, rezervované přes Registrační systém, se Zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb. Platba musí být uhrazena nejpozději do 10 dnů od registrace. Službu lze hradit hotovostně na recepci studia nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který zákazník obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Služby automaticky smazána.

5.8 Storno Služeb se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 20 dní                                              100% ceny vráceno

Méně než 20 dní a více než 10 dní            50 % ceny vráceno

Méně než 10 dní                                                0% ceny vráceno

5.9 Víkendové kurzy rezervované přes Registrační systém, se Zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Zákazník obdržel při registraci. V opačném případě je registrace Víkendového kurzu automaticky smazána. Storno podmínky se řídí dle pokynů v obdrženém potvrzovacím emailu. Studio Jóga Pozornosti jako organizátor akce si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit dle nastavené spolupráce s lektorem víkendové akce.

5.10 Tuzemské a zahraniční pobyty rezervované přes Registrační systém, se Zákazník zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Zákazník obdržel při registraci. V opačném případě je registrace takového pobytu automaticky smazána. Tuzemské a zahraniční jógové pobyty probíhají ve spolupráci s vybraným poskytovatelem ubytovacích služeb.

5.11 Storno Tuzemských a zahraničních pobytů se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 30 dní                                              100% ceny vráceno

Méně než 30 dní a více než 15 dní             50 % ceny vráceno

Méně než 15 dní                                                 0% ceny vráceno

                                            
VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Povinnosti studia, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

6.2 Zákazník je povinen dodržovat Obchodní podmínky, Storno podmínky a Provozní řád Studia. 

6.3 Zákazník je povinen své osobní údaje v Registračním či Rezervačním systému uvádět správně a pravdivě.

6.4 Zákazník se zavazuje, že při návštěvě prostor studia se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a nebude, jakkoli poškozovat dobré jméno Studia.

 


VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Studiem v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Můj účet.

7.2 Zákazník může kdykoli, bez udání důvodu, svou Registraci zrušit a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu je třeba vyčerpat, v opačném případě propadá studiu.

7.3 Studio může zrušit Můj účet a ukončit tak Smlouvu se Zákazníkem, pokud Zákazník užívá Můj účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; pokud Zákazník opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tj. tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Zákazník v Registraci záměrně neplatné či nepravdivé údaje. V takovém případě nebude Zákazníkovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškerá ujednání mezi Studiem a Zákazník jsou vázána právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Studio je oprávněno tyto Podmínky či Ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu studia či skrze e-mail Zákazníkovi. 

9.3 Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení studia je možné zasílat na e-mail: eva.liptajova@gmail.com
9.4 Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2021

Děkuji Vám za Váš čas, že jste došli až sem a těším se na naši vzájemnou a radostnou spolupráci. Namasté ॐ

bottom of page