top of page

Posvátná slabika ÓM

(v písmu dévanágarí औम् nebo ॐ)

Posvátná slabika ÓM jako symbol absolutna a sjednocení všech moudrostí.


Na své jógové cestě, konkrétně při Lajajóze (jóga rozpuštění), jsem byla zasvěcena do jiné mantry, než je pranava ÓM, jejíž působení jsem již od počátku praktikování vnímala velmi silně.

V rámci své meditační praxe zkouším i jiné mantry - meditační pomůcky, včetně mantry ÓM.


A právě tato posvátná mantra ÓM doslova extaticky zasáhla mé srdce a celou mou bytost teprve nedávno. Cestu k ní jsem měla velmi postupnou o to nyní, možná více, vnímám ohromnou sílu, kterou vyzařuje.


Je to nádherná cesta, cesta nesmírné lásky.


ÓM je symbolem univerzálního zvuku. Většinou slyšíte své myšlenky, slova, nikdy však neslyšíte zvuk svého bytí. Když opadnou všechny touhy a všechny potřeby, když odložíte tělo, když zmizí mysl, co se stane? Rozkvetete. Stane se z vás dokonalý květ. Tento květ je ÓM. V tomto stavu slyšíte zvuk vesmíru, zvuk ÓM.


ÓM je univerzální zvuk. Uslyšíte ho, jen když se zastavíte. Právě teď jste plní šumu, ve vaší mysli zní směsice hlasů, nemůžete ho slyšet. Je velmi tichý. Tak tichý, že pokud v sobě nezastavíte všechen pohyb, neuslyšíte ho. Hinduisté dali svým bohům symbolické jméno, ÓM. Pataňdžali říká: „Projevem Boha je posvátná slabika ÓM."


Opakujte posvátnou mantru ÓM a meditujte s ní.

Opakováním ÓM a meditace odstraňují všechny překážky

a probouzejí nové vědomí.


Zvuk ÓM zní všude kolem vás a vy ho jen pozorujete. Jste bdělí, jste vědomí, jste svědek. To je meditace. Vytvoříte zvuk a sami zůstáváte tichým pozorovatelem.


Opakujte a vytvářejte kolem sebe zvuk ÓM, ale neztraťte se v něm. Je to nekonečně sladký zvuk, snadno se v něm ztratíte. Zůstaňte bdělí, buďte stále bdělejší. Čím hlouběji zvuk proniká, tím buďte bdělejší. Tak zvuk uvolní vaši nervovou soustavu, ale nezhypnotizuje vás. Zrelaxujte vaše tělo, ale zůstanete vědomí. Uspí celý váš fyzický systém, ale ne vás. Vaše tělo se stane údolím a vy se stanete vrcholem. To je bod, kterého potřebujete dosáhnout.

Avšak pamatujte si, že jen samotné opakování mantry není cílem. Opakování je pouze meditační pomůcka. Opakování vytváří objekt a nejjemnějším objektem je zvuk ÓM. Pokud si tento nejjemnější objekt uvědomujete, zjemňuje se i vaše vědomí.


Když pozorujete objekt, který chcete získat, vaše vědomí bude ovládáno chtivostí. Co pozorujete, tím se stanete. Pozorovatel se stává pozorovaným.

Krišnamurtí to znovu a znovu zdůrazňuje, trvá na tom. Říká, že pozorovatel se sám stává pozorovaným objektem. Ať pozorujete cokoli, stanete se tím.


Takže pokud pozorujete zvuk ÓM, nejhlubší zvuk, nejhlubší hudbu, zvuk bez zvuku, nikým nestvořený zvuk - anahátu, zvuk, jenž je podstatou existence - pokud si ho uvědomujete, stanete se jím. Stanete se zvukem univerza. Subjekt a objekt se setkají, splynou a stanou se jedním. Subjekt a objekt se rozpustí, poznávající a poznávané přestanou existovat. To je nadvědomí: zůstává jen jednota, subjekt a objekt jsou spojeny. Tato jednota je jóga.


Pokud se člověk stane samotnou mantrou - zpívající se ztratí a zůstane jen zpěv, jen čisté vědomí, plamen světla a kolem jen zvuk mantry - energie se začne pohybovat v kruhu a vy zažijete jeden z nejeuforičtějších okamžiků v životě. Když energie proudí v kruhu, zažíváte čistou harmonii, v níž neexistuje žádný nesouzvuk ani konflikt. V takovém okamžiku jste úplní, jste celiství, jste jednota.


Když začnete hledat ve svém nitru, objevíte mnoho věcí.
Použitá literatura:

OSHO. Jóga: výklad Pataňdžaliho Jógasútry. Přeložil Daiana KRHUTOVÁ. Olomouc: Fontána, [2020]. ISBN 978-80-7651-003-6.271 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Onko jóga

Comments


bottom of page