top of page
dekorativní Shape
Etický kodex

 

Srdečně Vás vítám na této stránce věnované etickému kodexu.

Na mnoha místech internetového prostředí se to etickými kodexy nebo kodexy jogína jen hemží. Pojďme si představit, co slovo etika vůbec znamená. Slovo etika vychází z řeckého "ethos" = mrav. Etika se zabývá zkoumání hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Existuje mnoho etických přístupů a filozofů, od Platóna, Aristotela, Tomáše Akvinského, po Immanuela Kanta, Friedricha Nietzscheho, a mnoho dalších významných osobností na poli etiky.

Osobně mě oslovil filozof Emmanuel Lévinas, který byl představitelem "Etiky odpovědnosti", podle kterého je ten druhý víc než moje svoboda. Od nejranějšího dětství víme, že jsme tu díky druhým a naše svoboda má smysl jen proto, že jsou tu ti druzí. Svobodný člověk je zaslíben druhému, je za něj zodpovědný. A to ho zavazuje, aby se o druhého staral dřív než o sebe, druhého v bezmoci nelze opustit. Vztah k druhému je nesouměrný, to znamená, že vůbec nejde o to, jestli je pomoc opětována.

Dále je tu Pataňdžaliho JAMA a NIJAMA, něco jako křesťanské desatero. Více o jamách a nijamách na mém blogu zde.

JAMA - rozvoj správného jednání. Jedná se o označení vyjadřující etické principy poukazující na negativní stránky naší osobnosti. Je charakterizována Pataňdžalim, jako zkrocení smyslů, zanechání a uvádí pět zdrženlivostí, zákazů:

Ahimsa - neubližování, nenásilí

Sataja - pravdivost, pravdomluvnost

Astéja - nekradení

Brahmačarja - zdrženlivost

Aparigraha - nehrabivost, neulpívání

 

Nijama – rozvoj duchovních hodnot. Vyjadřuje etické principy poukazující na pozitivní stránky naší osobnosti - je charakterizována, jako očištění vnitřních schopností, náboženské obyčeje a uvádí rovněž pět doporučení, příkazů:

Sauča - čistota těla a mysli

Santóša - spokojenost

Tapas - sebekázeň, disciplína

Svádhjája - sebepoznání, studium od učitelů, ze sterých spisů

Íšvara pranidhána - nalezení vyššího životního smyslu, mít víru

Nebudu zde nikomu nic vnucovat, pouze předkládám několik možností, které mohou být ctěny při lekcích jógy.

 

 • Při vstupu do jógového sálu si najdeme své místo na podložce tak, abychom nerušili ostatní a již se koncentrujeme sami na sebe. Povídání s přítelem či přítelkyní zanecháme po lekci nebo ještě před lekcí. Ale prosím zkusme respektovat ty, kteří již sedí v sále, před samotným začátkem lekce a třeba se chtějí ponořit sami do sebe ať se zavřenýma či otevřenýma očima. Tak prosím, při příchodu do sálu se snažme zachovat ticho.

 • Jogín ctí pravidlo ahimsá (nenásilí) nejen vůči sobě, ale také vůči svému okolí. 

 • Je ohleduplný k ostatním, respektuje jejich svobodu a nikterak zásadně je neomezuje. Je pravdivý k sobě i okolí.

 • Pokud si nejsem jist/a volbou lekce nebo s jejím obsahem či náročností, poradím se předem s vyučujícím lektorem.

 • Jogín ví, že lektor jógy není ani lékař, ani psychiatr. Je pouze nástrojem, který Vás bezpečně navede a vyvede z pozice a vede Vás osmi dílnou Pataňdžaliho stezkou jógy. Více viz zde.

 • O jakýchkoliv problémech, zdravotních i mentálních obtížích, případné medikaci předem informuji lektora a komunikuji s ním. Pokud bych zatajil/a nebo nepřiznal/a důležité informace, tak se vystavuji riziku kontraindikací na vlastní zodpovědnost. Pokud lektor vyhodnotí zdravotní stav jako nevyhovující, má právo zamezit Vám účast na výuce.

 • Pokud potřebuji radu, mohu se zeptat po lekci.

 • Jogín na veškeré lekce a výuku včetně terapií chodí včas, tj. 10 minut před začátkem výuky nebo terapie.

 • Do sálu nenosíme zbytečné věci, prosím pouze jógamatku, případně pití. Vše ostatní můžete nechat v převlékací místnosti, včetně telefonu, u kterého máme vypnuté vyzvánění a vibrace.

 • Do jógového sálu přicházíme bosí nebo v ponožkách, jak je komu pohodlné.

 • Nepoužíváme silné parfémy, protože mohou narušovat výuku (koncentrace, dechové techniky, meditace).

 • Přicházíme s prázdným žaludkem – tzn. dvě hodiny po větším jídle, hodinu po menším.

 • Při vstupu do jógového sálu si najdeme své místo na podložce tak, abychom nerušili ostatní, snažíme se koncentrovat na předmět výuky.

 • Víme, že jóga je pro každého, takže nesoutěžíme, nechováme se egoisticky, neporovnáváme se.

 • Někdy jsou během kurzů, workshopů i jiných akcí pořizovány dokumentační materiály, sloužící k propagaci lektorky nebo výuky. Na focení upozorňuji předem. Pokud si nepřejete být dokumentován/a, informujte, prosím, včas lektora.

 

Tento Etický kodex je platný a účinný ode dne 1.1.2021

Ze srdce Vám Děkuji za pochopení a moc se na Vás těším. Namasté ॐ

bottom of page