top of page

O tichu

Naši předci už od pradávna znali léčivé účinky ticha. Když kolem všechno utichne a svět na chvíli přestane lomozit, hrát a mluvit, v lidských mozcích se spouštějí tajemné procesy, jejichž smysl se stále ještě teprve učíme chápat. Procesy, které se dost možná nemohou odehrát jinde než v tichu.Finové pro nás mohou být inspirujícími v mnoha směrech, nejen ve vzdělávacím systému, ale také v tichu. Tato málo lidnatá země plná hlubokých lesů a nadprůměrně mlčenlivých obyvatel by se klidně dala nazvat velmocí ticha. Finové mají dokonce několik úsloví o tichu např.: „I ze zlobivého kluka nebo holky může vyrůst jemný člověk. Ale z toho, kdo moc mluví, aniž by cokoli řekl, dobrý člověk nebude. Takže finský výchovný imperativ zní „moc nemluvit“. A když mluvíte, musíte mít co sdělit. Finové nevedou zdvořilostní konverzace jako třeba Američané. Žádné. Finové mají také řadu vtipů o tichu. Dva bratři se neviděli deset let. Jednoho dne se potkají a jdou společně do sauny. Roztopí saunu, vejdou dovnitř a dlouho mlčí. Pak mladší povídá: „Tak co, jak ses měl celých těch deset let?“ Starší pár minut neodpovídá, pak se na bratra otočí a říká: „Přišli jsme sem plkat, nebo si užít saunu?“


Křesťanský řád Trapistů, který patří k těm nejmlčenlivějším řádům, kteří vnímají ticho jako velké tajemství. Je to vnitřní pokoj a velká pomoc, která vás osvobozuje od spousty zbytečností. Ticho předpokládá, že se naučíme tlumit hluky zaměstnávající naši mysl stejně jako ty, které doléhají k našim uším: reptání, nářky na druhé, pošetilé plány, temné touhy. Je to boj na celý život.


Leonard Cohen o tichu řekl toto: „Odejít do nikam, do ticha, neznamená otočit se světu zády. Znamená to tu a tam od něj poodstoupit, abyste ho lépe uviděli a tím více milovali.“


Himálaj prý se naklonil až dolů k chudobce, tak zachvácený soucitem k té drobné panence, že roste tam, kde všehomír má sněžné praporce. - E. Dickinsonová


Jóga zná základní skutečnost, totiž že dýchání je hlubší než myšlení. Pokud změníte dech, změníte myšlení. Mysl ruší klid vědomí, stejně jako vlny ruší klid oceánu. Zvenčí přišlo něco cizího - vítr. Do oceánu nebo do vědomí vstoupí vnější prvek - vítr nebo myšlenky - a způsobí neklid. Neklid zůstává na povrchu. Vlny jsou vždy na povrchu. V hloubce žádné vlny nejsou, nemohou, protože v hloubce není vítr.

S myslí je to stejné, je to absence vaší přítomnosti, neschopnost být v přítomném okamžiku. Když tiše sedíte a zadíváte se hluboko do mysli, zmizí. Myšlenky budou dál připlouvat a odplouvat, myšlenky jsou existenciální, ale mysl nenajdete.


Když zmizí mysl, nastoupí jiný způsob vnímání a vy najednou uvidíte, že myšlenky nejsou vaše. Navštíví vás, možná chvíli zůstanou, ale pak odejdou. Jste místem, kde si chvíli odpočinou, ale nepatří vám, nestvořili jste je, nepocházejí z vás. Všimli jste si někdy, že ve vás nevzniká ani jediná myšlenka? Všechny pocházejí z venku. Vznášejí se ve vaší hlavě, bez kořenů, bez domova, ale to je vše, nejsou vaše. Jsou jako mraky odpočívající na vrcholku hory. Za chvíli se zvednou a odplují, nemusíte dělat nic. Stačí je jen sledovat, nic víc, tím dosáhnete vnitřního klidu.


Myšlenky existují dál, ale už vás neovládají, nemohou vám nic udělat, nepůsobí na vás. Prostě přijdou a odejdou a vy zůstanete nedotčeni jako lotosový květ uprostřed deště: kapky vody padají na okvětní lístky, stékají dolů a květ zůstává nedotčen. Proto se na Východě stal lotos tak významným symbolem. Symbolizuje celý východní pohled na svět. Říká: „Buďte jako lotos, to je vše. Zůstaňte nedotčení a ovládnete mysl.“


Jóga není nic jiného než pohyb do středu, zakořenění a spočinutí v centru. Z tohoto místa se změní celá vaše perspektiva. Venku může zuřit bouře, ale k vám se nedostane. Z tohoto místa vidíte, že vlny nejsou vaší součástí, že je to konflikt na povrchu, střet povrchu s cizím prvkem. Pokud to sledujete z centra, konflikt zakrátko utichne. Pomalu se uvolňujete, přijímáte, že venku je silný vítr a tvoří vlny a že je to přirozené. Přestáváte se bát. Jste v bezpečí. Jste v tichu a klidu.


Zůstaň tichý, nemysli a nesnaž se,

vynaložit úsilí musíš ke spoutanosti, ne k osvobození:

mír je za přemýšlením i úsilím.

Nepřemýšlej a nesnaž se,

protože úsilí to jen zakrývá a nikdy neodhalí.

Proto je tichost klíčem

k míru a lásce.

- Púndža48 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Onko jóga

Comments


bottom of page