top of page

Rišikéšský pozdrav slunci

Nejstarší formou uctívání na této planetě bylo uctívání zdroje přirozené existence – slunce, hvězdy, která je středem naší části vesmíru. Člověk se dívá za ohromný zářící kotouč slunce k dalekým, jemnějším zdrojům bytí.


Varianta pozdravu slunci, která pochází z Rišikéše je nejznámějším pozdravem slunci. V Rišikéši se nachází celá řada ášramů a mezi nimi i ášram sv. Šivánandy, odkud tento pozdrav do Evropy přinesl ve 30.letech pándit Pratinidhi Ba (pozdější král z Aunduhy). V Evropě se o zpopularizování pozdravu slunci v jógové komunitě zasloužil belgický učitel jógy André van Lysebeh, v jehož knihách se pozdrav objevil v 70. letech, z jehož knihy budu citovat benefity, které pozdrav slunci člověku přináší.


„Možná, že někomu to vše bude připadat jako „příliš krásné, než aby to bylo pravdivé“! A přesto s pokračujícími léty přičítám stále větší význam pozdravu slunci a zjišťuji, že dobrodiní, jež způsobuje, skutečně odpovídá hodnocení avadhského rádži:

Súrjanamaskár neomezuje svůj účinek jen na část těla; působí na celý organismus.

Súrjanamaskár posiluje trávicí ústrojů, neboť postupně natahuje a stlačuje břicho; masíruje vnitřnosti (játra, žaludek, slezinu, střeva, ledviny), urychluje trávení, odstraňuje zácpu.

Súrjanamaskár posiluje břišní svalstvo a působí tak na udržení vnitřních orgánů na správném místě.

Súrjanamaskár synchronizuje pohyb a dýchání, do hloubky provětrává plíce, okysličuje krev a detoxikuje ji vytlačováním CO2 a škodlivých plynů dýchacími cestami.

Súrjanamaskár zvyšuje srdeční činnost a prokrvení v celém organismu, což je rozhodující pro zdraví. Snižuje vysoký krevní tlak, srdeční palpitace a zahřívá končetiny.

Súrjanamaskár posiluje nervový systém díky střídavému natahování a ohýbání páteře, reguluje funkce sympatiku a parasympatiku, podporuje spánek. Paměť se zlepšuje.

Súrjanamaskár zahání starosti a uklidňuje úzkostlivé. Nervové buňky se zotavují pomaleji nežli ostatní; pravidelné a pilné provádění pozdravu slunci však postupně zajišťuje jejich normální funkci.

Súrjanamaskár stimuluje a normalizuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, a to kompresivními pohyby krku.

Súrjanamaskár osvěžuje pokožku. Kůží odchází velké množství toxinů, neboť dobře prováděné cvičení vede k lehkému zapocení. Avadhský rádža doporučuje cvičit až k důkladnému propocení.

Súrjanamaskár dodává půvab a krásu pohybům a připravuje obecně k provádění sportů.Myslete na slunce, soustřeďte se na ně, na onen zdroj veškerého života na Zemi. Veškerá vaše energie, dokonce i ta, kterou potřebujete k provedení tohoto pozdravu, vychází ze slunečního záření. Kdysi byl každý atom vašeho těla součástí hvězdy podobné slunci. Myslete na kosmickou sílu, jež se prostřednictvím slunce projevuje. Tento postoj dodává vašemu pozdravu vyšší obsah, vdechne ducha pozdravu slunci, který přestává být běžným svalovým cvičením a zahrnuje celou osobnost.


Jogíni minulosti se po ranních meditacích vždy obraceli k vycházejícímu slunci, rozstřikovali vodu do jeho paprsků a praktikovali pránájámu a recitovali mantry. Mantry zahrnovaly mocnou gájatrí mantru, která je věnována slunečnímu božstvu Savitarovi (více informací o této mantře naleznete zde). V mantře se slunce označuje jako Savitar, zdroj osvobození a vykoupení. Mantra se opakovala znovu a znovu se zrakem upřeným na vycházející slunce. Praktikoval-li ctitel nebo stoupenec boha Mahádévy, velkého boha Šivy, pozdravné cvičení (súrja namaskár), potomje vždy doprovázel příslušnými mantrami pro dvanáct slunečních jmen neboli bídža mantrami, které jsou spojeny s dvanácti čakrami lidského těla."Mitra (doslova přítel) je vyjádřením blahodárnosti slunečního svitu, pevnosti, solidnosti, pravdivosti, věrnosti danému slovu a přijatým závazkům. Slunce je přítelem každého, nerozlišuje mezi dobrým a zlým člověkem, nehodnotí, kdo si zaslouží jeho energii. Dává ji nesobecky stále všem.

Ravi je jméno přiřazované Slunci jako chvalořečenému a Slunci jako vládci sedmého dne, tedy neděle. Odjakživa Indové vnímali čas jako cyklickou veličinu. V malém (opakující se dny, týdny) i ve velkém (jugy). Slunce v tomto rytmu hrálo vždy velkou roli.

Súrja je základním jménem, které se vyskytovalo již ve védách a značilo sluneční božstvo, které je pro člověka především zdrojem energie a síly. Jméno samo odkazuje ke kvalitě záření, vyzařování této energie do všech směrů.

Bhanu je ten, který se skví, jiskří krásou. Nezapomeňme, že krása (sundaram) patří v indickém způsobu myšlení do jedné velmi důležité a ve významu vyvážené trojice pojmů: satjam (pravda), šivam (dobro), sundaram (krása).

Khaga (doslova vzduchem kráčející, létající) tedy božstvo pohybující se po obloze; božstvo, které zaznamenává vše, co se na Zemi děje. Božstvo, které probouzí a stimuluje i veškeré naše smysly k vnímání světa kolem nás.

Púšan (doslova živitel) symbolizuje slunce jako štědrý zdroj životodárných sil. Později bylo toto božstvo vnímáno jako ochranné božstvo stád a všeho, co se může ztratit a co potřebujeme nalézt.

Hiranjagarbha (doslova zlaté semeno, zlatý zárodek). Takto se někdy též označuje brahman jako zdroj veškerého stvoření, a proto označuje toto jméno slunce jako ono výše zmíněné átmické slunce, jako božstvo, které je zdrojem všeho a dárcem plodivé síly člověku.

Maríči je jméno označující sluneční svit, sluneční paprsky a jejich vliv. Indové si byli vědomi pozitivního vlivu slunečního světla na náš zdravotní stav, a tak je toto jméno přiřazováno slunci jako ničiteli nemocí.

Áditi (doslova nekonečný, nezničitelný) je jméno, které bývá v indické mytologii přiřazováno bohyni matce. Zde je toto označení slunečního božstva jako inspirátora stále existující, nezničitelné síly lásky.

Savitar (doslova podněcovatel) je dárce života, plodnosti a zrání, původce veškerého života.

Arka je další ze jmen slunce, někdy používané též pro planetu Saturn. Slunce a jeho energie je dárcem života, ale stejně tak může být i životu nebezpečné. Toto jméno spojováno s posvátnou bázní a respektem před velikou silou sluneční energie.

Bháskara (doslova svítivý) vyjadřuje zářivost slunečního božstva.


Informační zdroje:

GÍTÁNANDA. Jóga krok za krokem: [učebnice pro učitele a žáky]. [Olomouc]: Dobra & Fontána, 1999. ISBN 80-86179-38-9.


LYSEBETH, André van. Učím se jógu. V nakladatelství Argo vydání druhé. Přeložil Jaroslav KELIŠ. Praha: Argo, 2017. ISBN 978-80-257-2104-9.


MRNUŠTÍKOVÁ, Míla. Pozdravy slunci: (Súrja namaskára krije). Vydání: druhé (v této edici první). [Brno]: Sávitrí jóga - Ing. Miloslava Sávitrí Mrnuštíková v nakladatelství Pavel Křepela, 2020. Sávitrí jóga. ISBN 978-80-86669-40-3.100 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mudry a bandhy

Comentarios


bottom of page